"Фолклорни композиции" • Стил   / / № 192
  Бяла тишина платно - 100 х 100 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2980.00 лв.
 • Стил   / / № 193
  с. Лещен платно - 50 х 100 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  1150.00 лв.
 • Стил   / / № 191
  Бяла кърпа платно - 50 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  680.00 лв.
 • Стил   / / № 189
  Търновски нюанси платно - 140 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  1250.00 лв.
 • Стил   / / № 194
  Покриви платно - 65 х 80 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  980.00 лв.
 • Стил   / / № 190
  Търновски нюанси платно - 140 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  1150.00 лв.
 • Стил   / / № 188
  Слънчева усмивка платно - 50 х 80 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  1250.00 лв.
 • Стил   / / № 182
  Ковачевица платно - 50 х 60 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  890.00 лв.
 • Стил   / / № 187
  Очакване платно - 82 х 135 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  3150.00 лв.
 • Стил   / / № 183
  Осияние платно - 65 х 65 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  980.00 лв.
 • Стил   / / № 186
  Ирис платно - 50 х 50 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  560.00 лв.
 • Стил   / / № 180
  Разсънване платно - 90 х 120 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  1400.00 лв.
 • Категории творби