Имената на авторите сме заместили с числа, за да не се влияете от чуждите сетива, преди да сте провокирали своите собствени. Още...

Натиснете изображението, за да го видите в пълен размер
Живопис / Стил  8 / № 149

Светлина - вълните на времето

маслени бои, платно - авторска картина, живопис

платно-90х90 см., рамка-103х103

Световни паметници на културата на ЮНЕСКО, история, паметници на културата, символизъм. Неолитният вълнообразен символ за светлинно-веществения святвързва паметници на цивилизацията по българските земи – знак от златното съкровище на Черноморската цивилизация – Варна, Кромлех, Гробницата в Свещари, Античният театър в Пловдив, Червената църква, Злат

Още за творбата


...Златната църква във Велики Преслав, Бачковският манастир, Народното събрание, катедралата Александър Невски.

  

 В духовното пространство на България има много религии, които са просто различни езици на Светлината и нейни интерпретации през вековете. С всеки наш преживян ден ние полагаме камък върху камъка, поставен от предците ни и заедно съграждаме Общия храм на българската духовност! .....В основата на композицията е знак, който в математиката се нарича клотоида, а в семиотиката – спирален орнамент. Завихреният флуид S е знак за най-същностната характеристика на света, в който живеем – от макрокосмоса до микрокосмоса, от гравитационните до квантовите взаимодействия. В съвременните природни науки е прието, че материята съществува в две основни форми: вещество и поле (в частност светлина). От друга страна съвременни изкуствоведи и изследователи са на мнение, че именно тези две форми на Съществуващото неолитните хора са определяли като Великата Майка – Единна, но с две проявления: светлинно и материално. Те са изразявани с два огледално разположени знака S, използвани самостоятелно, свързани като меандър или покриващи цяла повърхност. Тези образи присъстват в много примери от цивилизацията по българските земи – върху ритуални златни и керамични съдове, върху жертвеници на светилища, върху менхири и дори върху традиционните български носии.

Вижте всички творби в  Стил  8
Добавихте Светлина - вълните на времето0 бр.
Добавихте в любими Светлина - вълните на времето
Премахнахте от любими Светлина - вълните на времето