Имената на авторите сме заместили с числа, за да не се влияете от чуждите сетива, преди да сте провокирали своите собствени. Още...

Натиснете изображението, за да го видите в пълен размер
Скулптура / Стил  3 / № 141

Ритон - кон

бронз, гранит - авторска, художествена творба

Вдъхновен от съкровището в Башова могила, Дуванли, България. Конят е едно от най-често срещаните животни в тракийската иконография. Той е знак на социален статус, животно на боговете на Слънцето и на войната. Повече информация за находката от Института за изследване на изкуствата към БАН : “ Ритон, Башова могила, Дуванли...

Още за творбата


...Сребро, отливка, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 20,6 см.
Подмогилно погребение

Форма: дълъг разширяващ се нагоре канелиран рог, завършващ с протоме на кон. Между краката на коня има втори малък отвор за изливане на виното.
Украса: устието на рога не е издадено навън и обърнато надолу, украсен с ивица кима. Под него минава ивица с растителен орнамент: редуващи се палмети и лотоси върху ивица от кръгчета. Следват вертикални канелюри, покриващи целия рог, в който влиза протомето. То е оформено като фигура на тичащ кон.
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите и обемите на животинската фигура са добре артикулирани пластически. Ушите са обърнати с отвора напред, както е свойствено за тракийския животински стил. Динамиката на движението е добре схваната и се отразява на мускулатурата.
Митологичен сюжет: конят е едно от най-често срещаните животни в тракийската иконография. Той е знак на социален статус, животно на боговете на Слънцето и на войната, има медиативна функция, поради което е принасян в жертва при погребение, за да отведе душата на покойния в отвъдното.
Паралели: най-близко стоят екземплярите от Прага, съкровището от Борово, Полтава, колекциите Михо и В. Божков, както и редица глинени ритони от Мала Азия и Иран.
Надпис: DADALEME
Производство: гръцко
ЛитератураФилов, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий. София; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София.Български художник.

Археологически разкопки през 1931 г. на погребение под  могила в могилния некропол на с. Дувални, общ. Брезово, обл. Пловдив.
Дата: втора половина на 5 в.пр.Хр.АМ Пловдив, Инв.№ 1517

Вижте всички творби в  Стил  3
Добавихте Ритон - кон 0 бр.
Добавихте в любими Ритон - кон
Премахнахте от любими Ритон - кон