Стил  13

Имената на авторите сме заместили с числа, за да не се влияете от чуждите сетива, преди да сте провокирали своите собствени. Още...
 • Стил  13 / Живопис / № 192
  Бяла тишина платно - 100 х 100 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2980.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 193
  с. Лещен платно - 50 х 100 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2200.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 191
  Бяла кърпа платно - 50 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  680.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 190
  Търновски нюанси платно - 140 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2000.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 194
  Покриви платно - 65 х 80 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  980.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 189
  Търновски нюанси платно - 140 х 70 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  3000.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 188
  Слънчева усмивка платно - 50 х 80 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2300.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 186
  Ирис платно - 50 х 50 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  900.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 187
  Очакване платно - 82 х 135 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  3150.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 185
  Женска енергия платно - 100 х 100 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2700.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 182
  Ковачевица платно - 50 х 60 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  890.00 лв.
 • Стил  13 / Живопис / № 184
  Петплата черга платно - 65 х 65 см.
  маслени бои, платно - авторска картина, живопис
  2000.00 лв.