Моменти от откриването на изложбата на Васил Василев

Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея. ...

Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея.

рзехтфъхи;п'кш

фгхйкл;'

йкжхбнл'м;

снимка със съпругата на художника, която е и негова муза

Тетово описание

Категории творби


Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея. Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея. Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея. Снимка със съпругата на художник, която е и негова му

Снимка със съпругата на художник, която е и негова муза. Много от картиинте, той посвещава на нея.

рзехтфъхи;п'кш

фгхйкл;'

йкжхбнл'м;

снимка със съпругата на художника

снимка със съпругата на художника, която е и негова муза

Тестово заглавие

Тетово описание

плаката от изложбата