Фоторазходка из галерията

На метри от Президентсвото, Народния театър и Градската галерия.

Над 100 творци са припознали уютната и аристократичната сграда от началото на 20 -ти век за дом на ...

Пазителите на къщата на изкуството.

Категории творби


На метри от Президентсвото, Народния театър и Градската галерия.

Над 100 творци са припознали уютната и аристократичната сграда от началото на 20 -ти век за дом на совите произведения.

Пазителите на къщата на изкуството.