Защо няма имена

Тук ще разберете защо в галерията няма имена на авторите

На пръв прочит сме оставили картините без имена на автори -   заместили сме ги с числа - Стил 1, 2, 3... Освен имената, за момент ще се опитаме да отгатнем и друго съкровено желание у всеки - да разбира това, до което се докосва.  Разглеждаме произведенията, без да акцентираме върху създателя им, за да не допуснем, дори несъзнателно името да ни повлияе. Провокираме зрителя да бъде участник в процеса на откриване, да извърви пътя на изграждане на култура на познаване и оценяване произведение на изкуството. Да вникне, да си зададе въпроси, да извика своята чувствителност. Да влезе в комуникация с творбата, с посланията й, с цветовете, с енергията й. За миг - да затвори очи за посоката на чуждия пръст. Е…, не сме оставили творческия изследовател, без опора да се лута, изгубен в сенките и багрите. Втората стъпка е запознаване с художника, особености, биография, нашето и чуждото експертно мнение. Желанието ни е да сме обективни оценители на талант, труд, послание и енергия, вложени в творбите. Искрени, с любов към хората и изкуството.

Тук ще разберете защо в галерията няма имена на авторите

Категории творби